The Administration of International Ringo Federation

Utworzono: sobota, 11, luty 2012

President - Prof. dr hab. Włodzimierz Starosta (Poland)
I Vice-president - Dr Krystyna Anioł-Strzyżewska (Poland)
Vice-presidentof the sports - Mariusz Wangryn (Poland)
Vice-president - Ivan Kołtun (Belorussia)
                          - Petros Marukyan (Armenia)
                          - Michał Sienkiewicz (Lithuania)
Secretary Andrej Conon  (Belorussia)
Cashier - Dr Andrzej Rakowski (Poland)
Member - Ivan Cap (Czech Republic)
Member - Scott Cleere (USA)
Member - Francis Juma (Kenya)
Member - Prof. dr hab. Antoni Stasch (Germany/Poland)
Member - Ryszard Śpiewak (Poland)

Auditing Committee
Chairman - Andrzej Osak (Poland)
Member - Dr Magdalena Krawczyk (Poland)
Member - Walentyna Ostrowska (Belorussia)

International Ringo Federation